Dins l’actual context dels centres educatius és evident que cal dotar a tot l’alumnat de les eines tecnològiques més adients i efectives per a cada situació. Per fer-ho, GOOGLE ha creat el conegut G-Suite que bàsicament facilita a tots els membres de la comunitat educativa (professorat, docents, famílies…) un compte de correu personal per accedir al serveis de drive, gmail, classroom, calendar… El més destacable del serveis és que és totalment gratuït.

Des de l’activitat que proposem, i que com sempre està certificada pel Departament d’Educació, rebreu els coneixements pràctics necessaris per poder obtenir aquest servei al vostre centre i sobretot com administrar-lo. També obtindreu infinitat de recursos de com utilitzar-lo amb els vostres alumnes; des de compartint arxiu amb drive fins, creant calendaris d’aula i fins i tot creant classes virtuals amb classroom.