Molt sovint els principals problemes de salut laboral que apareixen a els centres educatius són els derivats de la veu. Aquesta, és evident, que és la principal eina de treball i per això caldria tenir especial cura. Cal tenir present que els problemes de l’aparell fonador venen produïts per molts factors: la projecció, l’actitud postural, la relaxació…

Us presentem una activitat certificada pel Departament d’Educació que donarà als docents les eines pràctiques necessàries per evitar lesions i malalties pròpies de l’aparell fonador.