La meditació ajuda a fer que tant al professorat com els alumnes redueixin el seu nivell d’estres millorant la seva capacitat d’atenció, concentració i control de les emocions.
Aquest curs facilita les eines necessàries per poder aplicar la meditació i els seus beneficis que aporta tant a nivell personal, des de la salut del docent, com a nivell didàctic per poder aplicar els coneixements amb l’alumnat. Com totes les nostres activitats aquest curs està certificat pel Departament d’Educació.