Si bé és cert que els blocs estan presents als centres educatius des de fa temps, sovint són únicament una eina de comunicació com una pàgina web i no estenen en compte les possibilitats  educatives que proposen. Poden ser, evidentment, una potent eina per ajudar a consolidar la competència digital però també un element que permeti treballar altres competències com ara la lingüística i el aprendre a aprendre.

Amb aquest curs de 30 hores certificat pel Departament d’Educació, no només els treballaran els aspectes tècnics per crear i mantenir un bloc educatiu sinó que es faran propostes didàctiques concretes per tal d’integrar aquest element a les programacions d’aula de qualsevol àrea.