Els contes són un recurs metodològic present a totes les escoles. Per aquest motiu poden ser un element molr proper per treballar les competències pròpies de l’ambit lingüístic i les competències més transversals amb continguts com ara les emocions.

Amb aquesta activitat de 30 hores certificades pel Departament d’Educació obtindreu les eines i estratègies per treballar amb els contes com una eina comunicativa i de treball d’emocions.