Dins de l’actual sistema educatiu, l’ús de les noves tecnologies ha adquirit un paper molt important en l’aplicació dels currículums vigents tant a l’educació infantil, a primària i a secundària.

La constant renovació i la continua evolució de les TIC, implica que les escoles i els metres responsables del procés d’incorporació de la competència digital, han d’estar formats en les darreres novetats tant a nivell tecnològic com a nivell metodològic.

Per aquest motiu la formació que oferim en aquesta àrea, és la més àmplia i la que actualitza els continguts dels cursos dia a dia.

De cara al proper estiu la nostra oferta formativa en l’àmbit de les noves tecnologies i la competència digital és la següent: