Els dispositius mòbils en general i sobretot les tauletes, formen part de la realitats dels centres educatius. Habitualment el seu ús és bàsicament pedagògic convertint-se en una eina vinculada als continguts de les àrees curriculars. Tot i això les tauletes poden convertir-se en una potent eina de treball dels docents per poder gestionar millor les seves tasques diàries. És adir, una tauleta pot estalviar molt de temps als mestres i professors si s’utilitza com a gestor de calendaris, gestor de tasques, eina d’avaluació, instrument per redactar actes de reunions, instrument per prendre apunts…

Amb aquesta activitat certificada pel Departament d’Educació, els docents aprendran a utilitzar la tauleta per organitzar les seves tasques habituals com poden ser: programar, assistir a claustres, avaluar, compartir informació… i aconseguir ser molt més eficients en la seva feina estalviant gran quantitat de temps i esforços.