Les tauletes són un element que cada vegada està més present a la vida quotidiana i als centres educatius. Resulten ser una eina molt potent a nivell didàctic i metodològic per facilitar l’assoliment de la competència digital i per ajudar a assimilar continguts i dimensions pròpies d’altres competències com la matemàtica, la lingüística…

Amb aquesta activitat de 15 hores certificada pel Departament d’Educació, els docents adquirireu els coneixements necessaris per poder configurar les tauletes d’un centre educatiu, obtindreu un llistat d’aplicacions didàctiques per aplicar i coneixereu aplicacions i metodologies de treball perquè els alumnes aprenguin a crear continguts propis.