La gestió de l’aula, el treball en equip, la relació amb les famílies… són aspectes implícits en el treball del docent que sovint no es tenen suficientment en compte. La majoria de formacions, de comissions pedagògiques… van encaminades a aspectes curriculars, metodològics, d’avaluació…  i es deixen de banda aspectes com la capacitat de comunicació, el lideratge, l’empatia… Totes aquestes competències dels docent poden ajudar molt a millorar tan els aprenentatges de l’alumnat com el clima de treball i de convivència de tota la comunitat educativa.

Amb aquesta formació certificada pel Departament d’Educació es donaran les eines suficients per convertir-vos en un autèntic docent coach que us permetrà afrontar d’una manera completament diferent les classes, el treball en equip, les relacions amb les famílies… donant-vos recursos i estratègies de lideratge i comunicació enfocades dins de l’àmbit dels centres educatius.