Dins l’actual sistema escolar basat en l’escola inclusiva, els infants amb necessitats educatives especials s’incorporen al context d’aula ordinària. Això fa que l’atenció individualitzada sigui cada dia més difícil i els docents hagin de crear estratègies i mesures universal d’aprenentatge que no només beneficiïn a aquest alumant sinó que també siguin un element que la resta d’infant puguin aprofitar i gaudir.

Amb aquesta formació certificada pel Departament d’Educació, volem donar les eines necessàries per conèixer els principals trastorns que trobem a les aules i sobretot aprendre recursos i estratègies per crear metodologies, activitats i dinàmiques d’aula que ajudin a la integració de desenvolupament cognitiu de tots els nens i nenes de la classe.