Us presentem una activitat de formació la intenció de la qual és oferir un seguit de recursos variats per aplicar noves fórmules amb enfocaments més lúdics en l’ensenyament de la llengua catalana i en els aspectes socials i culturals que hi estan relacionats.

L’aprenentatge basat en jocs potencia la participació, la motivació, la creativitat i un munt d’habilitats de l’alumnat.

Les propostes metodològiques lúdiques són un element clau per al desenvolupament de les competències transversals del currículum i amb aquesta proposta formativa obtindreu els recursos necessaris per crear activitats i sessions basades en el joc dins de l’àmbit de l’aprenentatge de la llengua.