La tasca del docent va més enllà de transmetre uns coneixements acadèmics. El docent es troba grups molt heterogenis, amb capacitats molt diverses, realitats personals complexes i té el gran repte d’aconseguir que tot el grup assoleixi uns objectius acadèmics, però també de creixement personal sense que cap alumne/a es quedi enrere.

La , És un model educatiu basat en la psicologia adleriana que promou les relacions responsables i respectuoses a l’aula. És un programa que ajuda a l’alumnat a desenvolupar habilitats i competències per a la vida. Al mateix temps, la Disciplina Positiva ofereix al docent un gran nombre d’eines i estratègies per millorar la convivència en l’aula.