PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

 Cada dia és més present a les escoles la varietat de materials i diversitat d’usos que es poden dur a terme per poder realitzar les activitats plàstiques que al llarg del curs es pretén dur a terme amb el nostra alumnat. És a partir d’aquí que va sortir l’idea de fer un curs de formació per a mestres que englobés dues disciplines: la literatura i l’educació visual i plàstica.

 Tot procés creatiu ha de ser degudament ben desenvolupat per tal d’anar adquirint els coneixements i assimilar-los a poc a poc. En les diferents etapes educatives, és interessant que cada procés tingui un fil conductor per anar duent a terme diverses tècniques i metodologies.

Amb aquest curs es pretenen donar pautes per poder dur a terme una programació didàctica per l’àrea d’educació visual i plàstica juntament amb l’àrea de llengües, tingui com a eix principal les narracions i contes populars.

Es tindrà en compte el procés d’observació com a base de tot desenvolupament artístic, la importància de la distribució del temps i de la creativitat de les activitats per dur a terme el procés previ i posterior al l’activitat principal.

Tenint en compte aquestes premisses, aquest curs vol posar a l’abast dels mestres coneixements  que facilitin la  programació de les sessions per aquest projecte.

OBJECTIUS

 • Fomentar l’observació i la reflexió sobre els contes populars.
 • Potenciar la imaginació i la creació de nous formats per a contes.
 • Relacionar diferents àmbits creatius amb el currículum educatiu.
 • Conèixer obres narratives, ja versionades, sobre contes populars.

CONTINGUTS

 • Interès i curiositat per mirar o llegir contes.
 • Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura.
 • Experimentació en noves metodologies de treball per afavorir el gust per la lectura.
 • Utilització de varietat de materials, tècniques i suports per a un equilibri i utilització de ritme visuals.
 • Observació i valoració d’imatges experimentant les sensacions i emocions que provoquen.
 • Interès per coneixement popular.
 • Valoració de l’ordre, la cura i l’atenció en els processos de producció.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil i Primària interessats a modificar i ampliar les seves didàctiques en múltiples àrees donant una visió més competencial i innovadora.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 15 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 95 € en la modalitat presencial. Aquesta quota inclou el material bàsic del curs (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.