PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Aquest curs es dirigeix a mestres i professors que parteixen d’un nivell intermedi o pre-intermedi en llengua anglesa. El principal objectiu d’aquest curs és activar i millorar la part comunicativa de la llengua estrangera.

El curs estimula la comprensió i expressió oral en llengua anglesa mitjançant la simulació de situacions reals que requereixen l’ús d’estructures gramaticals i expressions determinades.

Seran classes pràctiques i dinàmiques, en les que s’introduiran temes a partir d’articles, notícies, entrevistes i material audiovisual divers que donarà als alumnes un tast de l’anglès real i els ajudarà a millorar la seva habilitat oral, gramàtica i de pronunciació, mitjançant un aprenentatge natural i senzill.

Es realitzaran activitats en parelles o petits grups i exposicions individuals.

OBJECTIUS 

 • Millorar la comprensió i l’expressió oral mitjançant temes que els motivin
 • Identificar i corregir els errors gramaticals i de pronúncia més comuns
 • Ampliar vocabulari i assentar l’adquirit prèviament
 • Activar el vocabulari passiu
 • Adquirir la capacitat d’expressar la nostra opinió oralment de manera clara i ordenada
 • Conèixer, millorar i aprofundir en diferents estructures gramaticals
 • Adquirir fluïdesa en l’expressió oral
 • Fer-nos conscients dels coneixements adquirits

CONTINGUTS

 • Anàlisi de temes d’actualitat i/o que generin polèmica: expressar la nostra opinió.
 • Estratègies per sol·licitar informació (general i específica)
 • Les anècdotes.
 • Aspectes del passat.
 • La comunicació en situacions hipotètiques.
 • Realització d’una presentació oral davant del grup classe.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària que estiguin interessats a adquirir fluïdesa, guanyar lèxic i millorar el nivell en llengua anglesa.
 • Nivell pre-intermedi i intermedi.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 20 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 no presencials: On els alumnes hauran de preparar una exposició individual que hauran d’enregistrar en vídeo.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 95 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.