PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

El sistema educatiu inclusiu ha de garantir una resposta educativa de qualitat a tot l’alumnat, amb independència de les seves circumstàncies personals o socials. Per avalar aquesta resposta educativa, el nou paradigma d’inclusió a l’escola, implica disminuir les barreres a l’aprenentatge, generar suports en els contextos ordinaris i mobilitzar i optimitzar recursos. Per a aquest assoliment, és necessària la formació del professorat pràctica i específica.

Aquest curs aporta coneixements actualitzats i basats en l’evidència científica, necessaris per poder desenvolupar intervencions inclusives i de qualitat envers les persones amb TEA. Es basa en sessions teòriques per contextualitzar les diferents situacions educatives i sobretot, en sessions purament pràctiques per elaborar estratègies, materials, metodologies… per intervenir amb eficàcia.

OBJECTIUS

 • Explicar que és l’espectre autista.
 • Identificar i valorar les necessitats educatives especials d’aquest alumnat.
 • Donar una resposta educativa de qualitat.
 • Oferir recursos per la intervenció educativa.
 • Aportar orientacions a la família.

CONTINGUTS

Bloc 1. Espectre autista

 • Escola inclusiva: Una qüestió de justícia.
 • Definició autisme. Espectre Autista.
 • Criteris diagnòstics.
 • Etiologia i prevalença del trastorn de l’espectre autista.
 • Causes i tipologies.
 • Teories explicatives del trastorn de l’espectre autista (TEA)
 • Marc teòric.

Bloc 2. Identificació i valoració de les necessitats educatives especials dels alumnes amb autisme al llarg del procés educatiu.

 • Signes d’alerta en les diferents etapes escolars.
 • Àmbits de valoració:
 • Capacitats cognitives
 • Comunicació i llenguatge
 • Relacions interpersonals
 • Emocions i personalitat
 • Aspectes curriculars
 • Avaluació del context de desenvolupament

Bloc 3. Resposta educativa de qualitat.

 • Criteris d’escolarització
 • El paper del docent.
 • L’atenció primerenca.
 • L’ensenyament estructurat.
 • Estructura física de l’aula.
 • Sistemes de treball.
 • Aspectes curriculars.
 • Aspectes metodològics.
 • Estratègies bàsiques.

Bloc 4. El context familiar

 • El paper de la família
 • Característiques familiars i necessitats
 • Treballar entorns segurs i fermes
 • Importància de la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil i Primària interessats incorporar eines i aprenentatges per afavorir la inclusió de tots els seus alumnes dins el grup classe.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores de sessions presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 15 hores no presencials: On els assistents crearan un projecte que incorpori els continguts treballats a la seva tasca docent habitual de la manera que creguin més adient i productiva.

PRÒXIMA EDICIÓ

Encara no tenim dates per la pròxima edició d’aquesta activitat. Podeu contactar per demanar més informació al correu [email protected] o per telèfon/whatsapp al 613 010 999.

PREU

El preu de l’activitat és de 90 €  (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.