PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT

Avui dia, l’aprenentatge de l’anglès en Curs reconegutles primeres edats s’ha convertit en una prioritat tant per les famílies com pels centres que prioritzen un ensenyament basat en l’aprenentatge global i significatiu.

Fins ara l’aprenentatge de la tercera llengua s’iniciava al primer cicle de l’educació Primària, però molts centres ja han optat per començar a introduir-la a l’etapa d’Educació Infantil.
Amb aquest curs, que s’impartirà en anglès, pretenem donar eines i estratègies per al professorat que vulgui començar a aplicar l’anglès a Educació Infantil. A més de treballar l’speaking d’una forma intensiva, aportarem als mestres estratègies per treballar a l’aula l’idioma a partir de contextos significatius, així com projectes i rutines com contes i cançons del folclore anglosaxó.

OBJECTIUS 

 • Donar un impuls a l’expressió oral en anglès del professorat mitjançant la pràctica diària de l’idoma.
 • Compartir i reflexionar sobre les experiències pròpies tant de l’aprenentatge de la llengua com de les estratègies actuals per ensenyar-la.
 • Descobrir estratègies i recursos aplicables a l’aula de Educació Infantil.
 • Proporcionar eines al professorat per afavorir la producció dels alumnes en anglès a l’aula mitjançant les rutines.
 • Dissenyar un pla per a la introducció de la llengua estrangera a Educació Infantil.

CONTINGUTS

 • Llenguatge i vocabulari essencial a l’aula en anglès.
 • Bases psicològiques de l’adquisició de la llengua.
 • Contes dites i cançons del folclore anglosaxó.
 • Didàctica de la llengua estrangera en edats primerenques.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil que vulguin iniciar l’ensenyament de l’anglès a l’aula o millorar i portar a la pràctica l’expressió oral de la llengua anglesa a partir d’activitats aplicables a Educació Infantil.
 • Coordinadors i membres de l’equip directiu de centres que vulguin iniciar projectes per impulsar l’aprenentatge de l’anglès des de la primera etapa educativa per que afavoreixi l’assoliment de les competències lingüístiques en el seu centre.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 20 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 no presencials: On els alumnes realitzaran activitats complementaries de lectura,  recerca i reflexió individual per compartir amb la resta d’assistents. També hauran d’elaborar un projecte, coherent amb els continguts treballats, per incorporar l’anglès a l’Educació Infantil

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 95 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.