PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Cada cop més trobem dispositius mòbils en els centres educatius però habitualment els tenim en compte únicament com a eina didàctica per als nostres alumnes.

Amb aquest curs, volem donar eines per aprofitar els dispositius mòbils, especialment les tàblets, per al treball personal, organitzatiu i avaluador dels mestres i professors. És a dir, volem donar a conèixer aplicacions i protocols de treball que facilitin la feina del professional de l’educació a nivell: d’avaluar, de temporalitzar, de recollir informació…

El curs farà especial atenció a l’ús de la tàblet com a eina per avaluar a traves d’aplicacions dissenyades per aquesta funció. Es contemplaran diferent mètodes d’avaluació: recull de notes numèriques i càlcul de mitges, recull d’observacions, avaluació per rúbriques…

El curs tractarà indistintament aplicacions de sistemes operatius Android i IOS de manera que s’adequa a qualsevol de les tàblets més habituals en el mercat.

OBJECTIUS

 • Configurar la tàblet en funció de les necessitats de cada professional.
 • Gestionar sistemes d’emmagatzematge virtual: gogle drive, dropbox…
 • Conèixer diferents aplicacions per prendre anotacions en reunions, seminaris, cursos… sense utilitzar paper.
 • Gestionar calendaris personals i compartits.
 • Gestionar les tasques.
 • Conèixer diferents mètodes per escanejar i editar documents que estiguin en format paper, d’una manera ràpida i senzilla.
 • Conèixer amb profunditat eines d’avaluació.

CONTINGUTS

 • La configuració de la tàblet: comptes d’usuari, connectivitat…
 • Els sistemes d’emmagatzematge virtual.
 • Aplicacions i mètodes per prendre notes en cursos, reunions…
 • Mètodes d’organització del temps: calendaris personals i calendaris compartits.
 • Les tasques: una manera d’organitzar la feina més efectiva que els calendaris.
 • Aplicacions d’escaneig de documents des de la tàblet.
 • Aplicacions per avaluar.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin optimitzar les seves tasques com a professionals d’educació tot adquirint coneixements per estalviar temps i aprofitar al màxim els recursos tecnològics.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una metodologia de treball més segura, efectiva i que permeti agilitzar els processos i protocols de treball establerts.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 8 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 7 hores no presencials:On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats i que sigui d’utilitat per a la seva tasca docent.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 55 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.