PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

G-Suite for education és una aplicació completament gratuïta per a centres educatius que permet organitzar les comunicacions del centre docent de forma online. Permet igualment al professorat treballar de forma col·laborativa amb les eines i recursos que ofereix Google, així com eines de comunicació entre tota la comunitat educativa.

A més, aquest paquet d’aplicacions incorpora Classroom, l’EVEA (Entorn Virtual d’Ensenyament i Aprenentatge) de Google, eina que ens permetrà adaptar les nostres classes presencials a entorns virtuals incorporant l’educació 3.0 a les nostres aules.

El projecte final del curs, permetrà integrar aquesta nova metodologia basada en les noves tecnologies a qualsevol àrea i unitat del currículum de forma que es pugui dur a terme a l’escola i que serveixi de punt de partida per ampliar-la a d’altres unitats i àrees.

OBJECTIUS

 • Conèixer el concepte Google per educació.
 • Saber obtenir un compte de Google per educació per al nostre centre.
 • Configuració general de l’aplicació: logo del centre,…
 • Saber administrar el panell de control de l’aplicació.
 • Crear un manual d’usuaris.
 • Aprendre a importar massivament els usuaris fent servir un format CSV.
 • Conèixer les tasques d’administració de les diferents aplicacions.
 • Conèixer les funcions de Google Classroom com a eina educativa.

CONTINGUTS

 • Les eines google al món educatiu.
 • Què és Google apps for education i quines aplicacions inclou.
 • Configuració de les aplicacions educatives de Google.
 • Administració i contingut del panell de control.
 • Com crear un manual per als usuaris de les aplicacions.
 • Els arxius CSV i la importació massiva d’usuaris.
 • L’administració de les diferents aplicacions del Google.
 • Google classroom i la seva funció educativa.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats a incorporar les eines de google com a metodologia de treball a l’aula.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin incorporar la competència digital als treballs cooperatius.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que estiguin interessats a incorporar la competència digital a les diferents àrees del currículum.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una nova línia metodològica que afavoreixi l’assoliment de les competències digitals en el seu centre.

 DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores de sessions online (sincróniques) a través de la plataforma google meet: Els assistents al curs es connectaran a l’enllaç facilitat i a les dates i hores proposades per poder assistir a les explicacions teòriques del formador i per desenvolupar les tasques proposades en petits grups de treball cooperatiu.
 • 15 hores no presencials: On els assistents crearan un projecte que incorpori els continguts treballats a la seva tasca docent habitual de la manera que creguin més adient i productiva.

PRÒXIMA EDICIÓ

Encara no tenim programades les dates per a la pròxima edició de l’activitat. Contacteu amb nosaltres si voleu més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.