PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Cada cop més trobem dispositius mòbils en els centres educatius però habitualment els tenim en compte únicament com a eina didàctica per als nostres alumnes.

Amb aquest curs, volem donar eines per aprofitar els dispositius mòbils per implantar un sistema d’avaluació més eficient, exhaustiu i sobretot ràpid. A través de les tauletes i dels dispositius mòbils, disposem d’una àmplia gama d’aplicacions que ens facilitaran el procés d’avaluació.

Amb aquest curs crearem una sistema d’avaluació basat en notes numèriques, notes literals o rúbriques segons la necessitat de cada mestre.

OBJECTIUS

 • Conèixer diferents sistemes d’avaluació basats en les noves tecnologies
 • Valorar els avantatges del sistemes d’avaluació basats en les noves tecnologies
 • Conèixer les possibilitats que ofereix l’aplicació Additio app
 • Aprendre a configurar un sistema d’avaluació de tot un curs amb Additiu app
 • Saber implementar un sistema d’avaluació per rúbriques
 • Aprendre a gestionar i exportar les qualificacions a altres sistemes i plataformes

CONTINGUTS

 • Els sistemes d’avalució basats en noves tecnologies: principals avantatges i millores
 • Aplicacions i sistemes d’avaluació basats en les noves tecnologies
 • Configuració general d’Additio app: Configuració de literals, dimensions, qualificacions…
 • Planificació i configurar d’una avaluació completa basada en Additiu app
 • L’avaluació per rúbriques
 • Gestió de dades: exportació a altres plataformes i porgramari

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin optimitzar les seves tasques com a professionals d’educació tot adquirint coneixements per estalviar temps i aprofitar al màxim els recursos tecnològics.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una metodologia de treball més segura, efectiva i que permeti agilitzar els processos i protocols de treball establerts.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 7 hores de sessions online (sincròniques) a través de la plataforma google meet: Els assistents al curs es connectaran a l’enllaç facilitat i a les dates i hores proposades per poder assistir a les explicacions teòriques del formador i per desenvolupar les tasques proposades en petits grups de treball cooperatiu.
 • 8 hores no presencials: On els assistents crearan un projecte que incorpori els continguts treballats a la seva tasca docent habitual de la manera que creguin més adient i productiva.

PRÒXIMA EDICIÓ

La pròxima edició del curs es durà a terme de manera telemàtica, a l’enllaç de google meet que es facilitarà als assistents uns dies abans de la formació. L’horari i dates de les sessions telemàtiques són:

 • 12/07/2021 de 15:00 a 18:30
 • 13/07/2021 de 15:00 a 18:30

PREU

El preu de l’activitat és de 50 € (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.