PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT

Curs reconegut

El sistema educatiu inclusiu ha de garantir una resposta educativa de qualitat a tot l’alumnat, amb independència de les seves circumstàncies personals o socials. Per avalar aquesta resposta educativa, el nou paradigma d’inclusió a l’escola, implica disminuir les barreres a l’aprenentatge, generar suports en els contextos ordinaris i mobilitzar i optimitzar recursos. Per a aquest assoliment, és necessària una formació del professorat pràctica i específica.

Aquest curs aporta orientacions i estratègies per la detecció, prevenció i intervenció educativa d’alumnes amb dificultats comunicatives i es basa en sessions teòriques per contextualitzar les diferents situacions educatives i sobretot, en sessions purament pràctiques per elaborar estratègies, materials, metodologies… per intervenir amb eficàcia.

OBJECTIUS

 • Donar a conèixer les diferents dificultats de la comunicació. Dificultats de parla i llenguatge (verbal oral i escrit)
 • Identificar i valorar les necessitats educatives especials dels alumnes amb dificultats comunicatives
 • Donar una resposta educativa de qualitat per la detecció i la prevenció
 • Oferir recursos per la intervenció educativa
 • Aportar orientacions a la família

CONTINGUTS

Bloc 1. Dificultats comunicatives

 • Definició i característiques de les diferents dificultats comunicatives.
 • Causes i tipologies
 • Marc teòric
 • Característiques del alumnat amb dificultats de la comunicació.

Bloc 2. Identificació i valoració de les necessitats educatives especials dels alumnes amb dificultats de la comunicació, al llarg del procés educatiu .

 • Signes d’alerta en les diferents etapes escolars
 • Àmbits de valoració:
  • Capacitats cognitives
  • Comunicació i llenguatge
  • Relacions interpersonals
  • Emocions i personalitat
  • Aspectes curriculars
 • Avaluació del context de desenvolupament

Bloc 3. Resposta educativa de qualitat

 • Criteris d’escolarització
 • Aspectes curriculars:
  • Comunicació
  • Llenguatge i parla
  • Habilitats socials
 • Aspectes metodològics
 • Estratègies bàsiques

Bloc 4.El context familiar

 • El paper de la família
 • Característiques familiars i necessitats
 • Importància de la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil i Primària interessats incorporar eines i aprenentatges per afavorir la inclusió de tots els seus alumnes dins el grup classe.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 16 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 14 hores no presencials:On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats i que sigui d’utilitat per a la seva tasca docent.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 90 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.