Un any més hem programat una sèrie de seminaris monogràfics de diversa tipologia que durem a terme en diferents jornades al llarg de tot el curs.

Com totes les nostres activitats, aquests seminaris estan reconeguts pel Departament d’Educació com a formació permanent de mestres i professors i tenen  una metodologia de treball basada en l’aplicació pràctica de tots els seus continguts. Les activitats són semipresencials i en grups reduïts de treball per tal d’assolir tots els objectius i competències proposats

Les activitats que us proposem enguany són: