PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Una de les eines digital que mica en mica es  va incorporant a les nostres escoles, són les tablets. Aquest recurs digital, presenta moltes diferències a nivell conceptual i metodològic, comparat amb els ordinadors convencionals. Tot i que tenen alguns aspectes en comú, cal que la incorporació de les tablets és faci d’una manera coherent, reflexiva i amb uns objectius didàctics molt clars.

Les tablets poden aportar, als nostres alumnes, recursos que afavoreixin el millor assoliment de la competència digital així com de la resta de competències bàsiques.

Amb aquest curs, elaborarem un pla d’incorporació de les tablets  a una escola i dissenyarem una programació que permeti treure el màxim rendiment a aquest recurs.

OBJECTIUS

 • Conèixer les tablets a nivell de maquinari i els principals sistemes operatius que podem trobar.
 • Realitzar un anàlisi crític de les possibilitats que ofereixen els diferents models de tablets que podem trobar en el mercat.
 • Valorar les diferents metodologies de treball que podem escollir per incorporar les tablets a la nostra escola.
 • Aprendre a configurar els aspectes principals de les tablets per poder treballar de forma àgil i ràpida.
 • Cercar recursos que permetin el treball dels diferents continguts de les àrees del currículum: les aplicacions educatives.
 • Conèixer diferents formes per realitzar el manteniment òptim de les tablets.
 • Aprendre a utilitzar les eines genèriques de les tablets amb usos educatius: navegadors, calendaris, corrues electrònics, càmeres de fotos…
 • Conèixer les possibilitats didàctiques de les tablets dins de l’aula ordinària: cerca d’informació, treballs cooperatius…
 • Dissenyar activitats que requereixin la utilització de les tablets com a principal eina metodològica i que ajudin a millorar l’assoliment de la competència digital.

CONTINGUTS

 • El maquinari i el programari de les
 • Els diferents models de treball que podem utilitzar per incorporar les tablets.
 • La configuració bàsica d’una tablet
 • Les aplicacions educatives: exemples i cerca.
 • El manteniment de les tablets
 • Les eines genèriques de les tablets i els seus usos educatius.
 • Les possibilitats didàctiques que aporten les tablets.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil i Primària que vulguin incorporar una nova metodologia de treball a l’aula.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una nova línia metodològica que afavoreixi l’assoliment de les competències digitals en el seu centre.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 8 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 7 hores no presencials: On els alumnes realitzaran un buidatge de les aplicacions que considerin més adients per al nivell on imparteixen classe i realitzaran un projecte per integrar el treball amb les tablets a la seva aula.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 55 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.