PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

La incorporació de les noves tecnologies en els centres educatius no només cal tenir-la en compte a nivell curricular sinó que també pot aportar molts beneficis a l’organització interna del centre i a les tasques habituals dels mestres i professors.

Tots els centre educatius poden gaudir de les diferents eines de gestió que dóna google de forma personalitzada i gratuïta. Això permet una gran optimització de recursos personals i una considerable reducció de temps de realització de les tasques docents.

Gràcies a aquest curs els centres tindran la possibilitat d’oferir als seus docents, no nomes correus electrònics sinó que també podran tenir espais d’emmagatzematge virtual (google grive), sistemes d’organització de temps (google calendar), espais de publicació de continguts (google sites i blogger)

OBJECTIUS

 • Conèixer els serveis que ofereix google i que permetin optimitzar el temps dels docents i de la gestió interna del centre.
 • Gestionar l’obtenció gratuïta de comptes d’usuari google apps.
 • Optimitzar la gestió del correu electrònic en el centre.
 • Conèixer els usos dels sistemes d’emmagatzematge virtual: google drive
 • Gestionar la informació compartida de forma útil i segura.
 • Utilitzar de forma efectiva un calendari digital.
 • Gestionar calendaris compartits.
 • Crear una nova organització de cicle, de centre.. àgil, útil i segura per comunicar, intercanviar i compartir informació.
 • Integrar els telèfons mòbils i les tablets a la tasca docent.

CONTINGUTS

 • Els serveis de google
 • Les google apps: concepte i adquisició..
 • Usos avançats del correu electrònic: gestió de contactes i grups…
 • El google drive: usos i seguretat.
 • Els calendaris digitals: noves formes d’administrar el temps a nivell individual i col·lectiu.
 • Possibles sistemes d’organització interna del centre per millorar el rendiment i optimitzar el temps.
 • Incorporació dels dispositius mòbils a la tasca docent i a la gestió del centre.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin optimitzar el temps i els recursos en les seves tasques més habituals.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin crear nous protocols de treball per millorar la comunicació i optimitzar els recursos de l’escola.

 DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial  (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.