PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

La irrupció de Linkat com a sistema vehicular per l’ensenyament en tot allò relacionat en major o menor mesura amb les TIC ha suposat profunds canvis en l’organització de la infraestructura i l’activitat del personal docent implicat.

Linkat té avantatges evidents, però també inclou eines no tan evidents que poden facilitar molt la feina dels docents. A més, per ser un sistema nou, confronta als docents amb reptes de funcionament amb els que no estan habituats, i que, per tant, suposen una dificultat. Per aquests motius hem considerat que un curs de Linkat que prepari al docent pet utilitzar i administrar Linkat a diferents nivells resulta molt adient.

D’altra banda, la utilització de Linkat com sistema informàtic vehicular, pot afavorir la introducció als alumnes de conceptes importants com ara el de Software de Codi Obert i totes les implicacions que comporta, no solament a nivell informàtic o econòmic, sinó també a nivell sociològic i d’altres. Resulta llavors essencial que els docents tinguin clars aquests conceptes per poder transmetre’ls adientment.

Tenint en compte aquestes consideracions, aquest curs vol donar als docents les eines i els coneixements pràctics per tal que siguin capaços de treballar eficientment amb Linkat al llarg del curs amb els seus alumnes.

OBJECTIUS

 • Conèixer Linux des d’una perspectiva general: història, concepte de software de codi obert, propietats més rellevants.
 • Conèixer la procedència de Linkat com a distribució de Linux
 • Ser capaç de fer una instal·lació senzilla de Linkat.
 • Conèixer eines i mètodes per instal·lacions més ràpides i eficients
 • Aprendre a restaurar ràpidament sistemes Linkat al seu estat d’origen.
 • Administració bàsica de sistemes: usuaris, permisos, instal·lar i desinstalar aplicacions, configuració de xarxa, impressores…
 • Aprendre conceptes avançats d’administració (monitorització, gestió de serveis, LTSP, …)
 • Elaborar un projecte amb Linkat que pugui ser utilitzat en la tasca diària dels mestres.

CONTINGUTS 

 • Què és Linux?
 • Els orígens de Linux.
 • Què és un kernel?
 • Què és el Software de Codi Obert? Què té a veure amb Linux?
 • Què es una distribució de Linux.
 • Quins són els avantatges de Linux?
 • Què és una shell en Linux?
 • Orígens: Debian, Ubuntu i Linkat.
 • Instal·lació simple de Linkat.
 • Un passeig inicial per Linkat.
 • Personalització d’imatges d’instal·lació.
 • Instal·lacions massives i/o automatitzades.
 • Restauració de sistemes al seu estat inicial.
 • Com instal·lar i desinstal·lar aplicacions.
 • Configuració d’usuaris, coneixement dels permisos d’usuari.
 • Configuració de la xarxa local i de l’accés a Internet.
 • Configuració d’impressores.
 • La línia de comandes: el costat fosc…
 • Administració avançada: monitorització, i control de serveis.
 • Administració avançada: Què és LTSP, configuració inicial.
 • Elaboració d’un projecte educatiu aplicable a la tasca docent real.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats a incorporar dins de la seva tasca docent aplicacions informàtiques que necessitin coneixements de Linkat per la seva instal·lació, configuració o bon funcionament.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin assolir el nivell adient de coneixements de Linkat per dur a terme les seves tasques.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.