PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Amb l’educació artística pretenem sentar les bases per a que els alumnes siguen capaços de comprendre les diferents produccions artístiques i incitar-los a que expressin la seva capacitat creadora.

Tot procés creatiu ha de ser degudament ben desenvolupat per tal d’anar adquirint els coneixaments i assimilar-los a poc a poc. En les diferents etapes educatives, és interessant que cada procés tingui un fil conductor per anar duent a terme diverses tècniques i metodologíes.

Amb aquest curs es pretenen donar pautes per poder dur a terme una programació didàctica per l’àrea d’educació visual i plàstica que tingui com a eix principal les estacions de l’any relacionades amb un estil pictòric concret.

Es tindrà en compte el procés d’observació com a base de tot desenvolupament artístic, la importància de la distribució del temps per dur a terme el procés creatiu, la percepció de l’espai per reproduir i imaginar les creacions en un ambient determinat, la manipulació dels pigments per descobrir d’on provenen les barreges cromàtiques i finalment tots aquests punts seran de descoberta per mitjà de varietat de tècniques.

Tenint en compte aquestes premisses, aquest curs vol posar a l’abast dels mestres coneixements  que facilitin la  programació de les sessions d’aquesta àrea.

OBJECTIUS

 • Fomentar l’observació i la reflexió sobre l’experiència artística.
 • Crear expectatives sobre les maneres i possibilitats que ofereix l’assignatura de educació visual i plàstica.
 • Relacionar diferents àmbits creatius amb el currículum educatiu.
 • Conèixer l’obra d’artistes vinculada amb les activitats presentades.

CONTINGUTS

 • La creativitat com a fi i procés en les situacions d’ensenyament- aprenentatge: definicions i estratègies per al seu desenvolupament.
 • El disseny de projectes i activitats: el què, el per què i el com. Consideracions conceptuals (estratègies i recursos) i formals (tècniques i procediments)
 • L’estudi de contextos i àmbits reals sobre l’educació en les arts i a través de les arts.
 • Algunes perspectives teòriques sobre la percepció i producció creativa del nen tenint en compte el concepte i metodologies que engloben la teoria de les intel·ligències múltiples. La relació d’aquest procés amb l’educació visual i plàstica
 • L’origen del cromatisme protagonista de les diferents estacions de l’any a partir de l’experimentació amb diverses tècniques i metodologies.
 • La capacitat d’aprendre a usar les activitats artístiques dutes a terme a l’aula de plàstica com a decoracions per l’escola o usos més funcionals de cara a les entregues de final de trimestre.
 • La vida, obra i tècniques de tres pintors, eixos vertebradors de la programació presentada: Gustav Klimt, Giusseppe Arcimboldo i Vassili Kandinsky.
 • La realització d’activitats on es pugui treballar les obres de cada pintor esmentat d’una manera didàctica per posar en exercici la creativitat tot donant un ventall de possibilitats metodològiques per a dur a terme a l’aula.
 • El retrat i autoretrat treballat des del realisme a l’art abstracte.
 • Eines per a dur a terme diàlegs amb l’alumnat on aquest pugui expressar la part més emocional que transmet l’art.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil i Primària interessats a modificar i ampliar les seves programacions de l’àrea d’educació visual i plàstica donant una visió més competencial i innovadora.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 15 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 95 € en la modalitat presencial. Aquesta quota inclou el material bàsic del curs (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.