La impressió 3D és un grup de tecnologies de fabricació per realitzar objectes en tres dimensions a partir d’un model fet per ordinador. 

Amb l’abaratiment d’aquest tipus de tecnologies s’ha fet possible l’accessibilitat al mercat domèstic  i a l’àmbit educatiu. Es contemplen usos com els decoratius, disseny de prototips, maquetes, reparacions, construcció d’estructures, etc.

Cal dir que hi ha una àmplia tipologia d’aquestes impressores 3D com SLS (Sinterització Selectiva per  Làser), Estereorlitografiada (SLA), per injecció i altres tipus moderns.

Aquest recurs és molt valuós a les nostres aules ja que fomenten la creativitat a partir del disseny de models, la resolució de problemes mitjançant la creació de peces amb la impressora 3D i estimulen el treball col·laboratiu. A més a més, permet complementar altres metodologies com el treball per projectes,  la interdisciplinarietat amb altres àrees de coneixement (tecnologia, plàstica, robòtica i informàtica, matemàtiques,…) i sobretot situen a l’alumne en un context significatiu i proper per treballar problemes del seu context més immediat com la creació d’una pròtesi, recipients per emmagatzemar objectes o la possibilitat d’imprimir joguines.