MOLT IMPORTANT

A causa de l’extraordinària situació que estem vivint ocasionada per la pandèmia del COVID-19. Us informem que en cas de no poder-se realitzar les activitats per qüestions sanitàries, es retornarà íntegrament l’import de la matricula.

Cal tenir en compte també que es pot donar la situació que el Departament d’Educació, no certifiqui les activitats durant el mes de juliol i ho faci de cara al setembre o octubre.

Per formalitzar la inscripció a qualsevol activitat, ompliu el següent qüestionari i ens posarem en contacte amb vosaltres per facilitar-vos el número de compte on heu de fer l’ingrés de la matrícula. Si voleu també podeu fer la inscripció per telèfon trucant al 93 177 92 57.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ


DADES PERSONALS


LLOC DE TREBALL

Indiqueu les vostre dades laborals actuals. En cas que no esteu treballant actualment deixeu aquest apartat en blanc.


ACTIVITAT


Condicions de la inscripció:
  • Per poder iniciar l'activitat haurà d'estar abonada el 100 % de la quantitat de matrícula.
  • Si l'activitat no té un mínim de matricules pot ser cancel·lada tot i que es retornarà el 100 % de la matrícula a les persones inscrites.
  • Un cop abonada la matrícula, no es retornarà l'import sota cap circumstància.
  • Si l'usuari reuneix les condicions per aplicar algun descompte, caldrà acreditar-ho amb documentació adient.
  • L'organització podrà canviar, avisant prèviament als usuaris, el lloc on es durà a terme la formació si hi ha algun impediment organitzatiu, sempre que aquest canvi es faci dins de la mateixa ciutat.