L’àrea més activa, des dels seus inicis, ha estat la de formació. Ja d’un bon principi la FOCC ha apostat per oferir un ampli ventall d’activitats formatives que garanteixin principalment el màxim aprofitament dels continguts i la seva posada en pràctica posterior dins dels diferents àmbits d’actuació.

L’activitat formativa de la FOCC, ara mateix es centra en la realització de cursos i tallers per a la formació permanent de mestres i professors d’Educació Infantil, Primària i secundària.