PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

El sistema educatiu inclusiu ha de garantir una resposta educativa de qualitat a tot l’alumnat, amb independència de les seves circumstàncies personals o socials. Per avalar aquesta resposta educativa, el nou paradigma d’inclusió a l’escola, implica disminuir les barreres a l’aprenentatge, generar suports en els contextos ordinaris i mobilitzar i optimitzar recursos. Per a aquest assoliment, és necessària la formació del professorat pràctica i específica.

Aquest curs aporta orientacions i estratègies per la intervenció educativa d’alumnes amb diagnòstic d’Autisme i Síndrome d’Asperger i es basa en sessions teòriques per contextualitzar les diferents situacions educatives i sobretot, en sessions purament pràctiques per elaborar estratègies, materials, metodologies… per intervenir amb eficàcia.

OBJECTIUS

 • Explicar que és l’espectre autista. Definir trastorn autista i trastorn d’Asperger
 • Identificar i valorar les necessitats educatives especials dels alumnes amb autisme
 • Donar una resposta educativa de qualitat
 • Oferir recursos per la intervenció educativa
 • Aportar orientacions a la família

CONTINGUTS

Bloc 1. Espectre autista

 • Definició i característiques de Autisme
 • El trastorn d’Asperger
 • Causes i tipologies: concepte de Espectre Autista
 • Marc teòric
 • Característiques del alumnat amb autisme

Bloc 2. Identificació i valoració de les necessitats educatives especials dels alumnes amb autisme al llarg del procés educatiu .

 • Signes d’alerta en les diferents etapes escolars
 • Àmbits de valoració:
 • Capacitats cognitives
 • Comunicació i llenguatge
 • Relacions interpersonals
 • Emocions i personalitat
 • Aspectes curriculars
 • Avaluació del context de desenvolupament

Bloc 3. Resposta educativa de qualitat

 • Criteris d’escolarització
 • Aspectes curriculars:
 • Comunicació
 • Llenguatge i parla
 • Habilitats socials
 • Aspectes metodològics
 • Estratègies bàsiques

Bloc 4. El context familiar

 • El paper de la família
 • Característiques familiars i necessitats
 • Treballar entornssegursifermes
 • Importància de la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil i Primària interessats incorporar eines i aprenentatges per afavorir la inclusió de tots els seus alumnes dins el grup classe.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 16 hores de sessions online (sincróniques) a través de la plataforma google meet: Els assistents al curs es connectaran a l’enllaç facilitat i a les dates i hores proposades per poder assistir a les explicacions teòriques del formador i per desenvolupar les tasques proposades en petits grups de treball cooperatiu.
 • 14 hores no presencials: On els assistents crearan un projecte que incorpori els continguts treballats a la seva tasca docent habitual de la manera que creguin més adient i productiva.

PRÒXIMA EDICIÓ

La pròxima edició del curs es durà a terme de manera telemàtica, a l’enllaç de google meet que es facilitarà als assistents uns dies abans de la formació. L’horari i dates de les sessions telemàtiques són:

 • Juliol: Dates i horaris a concretar

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

MOLT IMPORTANT

A causa de l’extraordinària situació que estem vivint ocasionada per la pandèmia del COVID-19. Us informem que en cas de no poder-se realitzar les activitats per qüestions sanitàries, es retornarà íntegrament l’import de la matricula.

Cal tenir en compte també que es pot donar la situació que el Departament d’Educació, no certifiqui les activitats durant el mes de juliol i ho faci de cara al proper setembre o octubre.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.