PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT

Curs reconegut

El Coaching educatiu esdevé un posicionament, una manera d’acompanyar, que des de l’escolta, la pregunta i el diàleg busca que les persones trobin per elles mateixes les respostes i accions necessàries per assolir els seus objectius.

Aquesta formació té com a finalitat oferir eines i recursos per desenvolupar, tot incorporant principis del coaching educatiu, habilitats i competències emocionals tant dels docents com de l’alumnat.

Aquestes eines i recursos fan incidència en àmbits relacionats amb:

 • La gestió i el lideratge del grup.
 • Eines comunicatives i relacionals.
 • La tutoria.
 • Entrevistes
 • Regulació emocional dels docents.

El curs s’enfocarà a partir de la pràctica, d’aquesta manera serà un curs principalment vivencial on s’incorporaran sessions tant a l’aula com en altres espais, anàlisi de casos, roll playing, dinàmiques grupals, ampliat amb una part teòrica.

OBJECTIUS

 • Aportar eines per implementar principis del coaching en l’àmbit educatiu.
 • Oferir recursos per treballar competències i habilitats relacionals i emocionals amb l’alumnat.
 • Contribuir en la millora de les competències i habilitats del docent coach (emocionals, comunicació, lideratge ) i que aquestes tinguin una incidència positiva en l’entorn educatiu.
 • Facilitar espais per a que cada docent pugui incidir en el seu propi creixement personal.

CONTINGUTS

 • Coaching educatiu.
 • Eines del coaching aplicades a la pràctica docent :
 • Escolta activa, rapport, preguntes poderoses,feedback, roda de la vida,model Grow, objectius Smart, plans d’acció, creences potenciadores, valors, vinculació i resiliència.
 • Competències i habilitats del docent-coach:
  • Emocionals.
  • Comunicació.
  • Lideratge.
  • Mindfulness
  • Eutonia

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Docents d’Infantil, Primària i Secundària interessats en incorporar principis del coaching educatiu per tal de millorar la seva tasca docent i de gestió d’aula.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores de sessions online (sincróniques) a través de la plataforma google meet: Els assistents al curs es connectaran a l’enllaç facilitat i a les dates i hores proposades per poder assistir a les explicacions teòriques del formador i per desenvolupar les tasques proposades en petits grups de treball cooperatiu.
 • 15 hores no presencials: On els assistents crearan un projecte que incorpori els continguts treballats a la seva tasca docent habitual de la manera que creguin més adient i productiva.

PRÒXIMA EDICIÓ

La pròxima edició del curs es durà a terme de manera telemàtica, a l’enllaç de google meet que es facilitarà als assistents uns dies abans de la formació. L’horari i dates de les sessions telemàtiques són:

 • Juliol: Dates i horaris a concretar

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.