PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Cada cop més trobem dispositius mòbils en els centres educatius però habitualment els tenim en compte únicament com a eina didàctica per als nostres alumnes.

Amb aquest curs, volem donar eines per aprofitar els dispositius mòbils per implantar un sistema d’avaluació més eficient, exhaustiu i sobretot ràpid. A través de les tauletes i dels dispositius mòbils, disposem d’una àmplia gama d’aplicacions que ens facilitaran el procés d’avaluació.

Amb aquest curs crearem una sistema d’avaluació basat en notes numèriques, notes literals o rúbriques segons la necessitat de cada mestre.

OBJECTIUS

 • Conèixer diferents sistemes d’avaluació basats en les noves tecnologies
 • Valorar els avantatges del sistemes d’avaluació basats en les noves tecnologies
 • Conèixer les possibilitats que ofereix l’aplicació Additio app
 • Aprendre a configurar un sistema d’avaluació de tot un curs amb Additiu app
 • Saber implementar un sistema d’avaluació per rúbriques
 • Aprendre a gestionar i exportar les qualificacions a altres sistemes i plataformes

CONTINGUTS

 • Els sistemes d’avalució basats en noves tecnologies: principals avantatges i millores
 • Aplicacions i sistemes d’avaluació basats en les noves tecnologies
 • Configuració general d’Additio app: Configuració de literals, dimensions, qualificacions…
 • Planificació i configurar d’una avaluació completa basada en Additiu app
 • L’avaluació per rúbriques
 • Gestió de dades: exportació a altres plataformes i porgramari

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin optimitzar les seves tasques com a professionals d’educació tot adquirint coneixements per estalviar temps i aprofitar al màxim els recursos tecnològics.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una metodologia de treball més segura, efectiva i que permeti agilitzar els processos i protocols de treball establerts.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 8 hores de sessions online (sincròniques) a través de la plataforma google meet: Els assistents al curs es connectaran a l’enllaç facilitat i a les dates i hores proposades per poder assistir a les explicacions teòriques del formador i per desenvolupar les tasques proposades en petits grups de treball cooperatiu.
 • 7 hores no presencials: On els assistents crearan un projecte que incorpori els continguts treballats a la seva tasca docent habitual de la manera que creguin més adient i productiva.

PRÒXIMA EDICIÓ

La pròxima edició del curs es durà a terme de manera telemàtica, a l’enllaç de google meet que es facilitarà als assistents uns dies abans de la formació. L’horari i dates de les sessions telemàtiques són:

 • 12/07/2021 de 15:00 a 18:00
 • 13/07/2021 de 15:00 a 18:00
 • 14/07/2021 de 15:00 a 18:00

PREU

El preu de l’activitat és de 50 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.