PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Cada cop més trobem dispositius mòbils en els centres educatius però habitualment els tenim en compte únicament com a eina didàctica per als nostres alumnes.

Amb aquest curs, volem donar eines per aprofitar els dispositius mòbils per implantar un sistema d’avaluació més eficient, exhaustiu i sobretot ràpid. A través de les tauletes i dels dispositius mòbils, disposem d’una àmplia gama d’aplicacions que ens facilitaran el procés d’avaluació.

Amb aquest curs crearem una sistema d’avaluació basat en notes numèriques, notes literals o rúbriques segons la necessitat de cada mestre.

OBJECTIUS

 • Conèixer diferents sistemes d’avaluació basats en les noves tecnologies
 • Valorar els avantatges del sistemes d’avaluació basats en les noves tecnologies
 • Conèixer les possibilitats que ofereix l’aplicació Additio app
 • Aprendre a configurar un sistema d’avaluació de tot un curs amb Additiu app
 • Saber implementar un sistema d’avaluació per rúbriques
 • Aprendre a gestionar i exportar les qualificacions a altres sistemes i plataformes

CONTINGUTS

 • Els sistemes d’avalució basats en noves tecnologies: principals avantatges i millores
 • Aplicacions i sistemes d’avaluació basats en les noves tecnologies
 • Configuració general d’Additio app: Configuració de literals, dimensions, qualificacions…
 • Planificació i configurar d’una avaluació completa basada en Additiu app
 • L’avaluació per rúbriques
 • Gestió de dades: exportació a altres plataformes i porgramari

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin optimitzar les seves tasques com a professionals d’educació tot adquirint coneixements per estalviar temps i aprofitar al màxim els recursos tecnològics.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una metodologia de treball més segura, efectiva i que permeti agilitzar els processos i protocols de treball establerts.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 8 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 7 hores no presencials: On els alumnes planificaran un sistema d’avaluació personalitzat que sigui útil per a la seva tasca docent.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 55 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.