Una bona formació contínua en l’àmbit de l’educació física i la psicomotricitat en l’actual estructura del sistema educatiu, és fa imprescindible per a la majoria de mestres siguin o no especialistes.

La reestructuració de plantilles que estan patint les escoles fa que molts mestres hagin d’impartir l’àrea de psicomotricitat a educació infantil sense ser especialistes. Paral·lelament a això, les actuals modificacions que ha patit el currículum d’educació física fa que els especialistes hagin de reciclar els seus coneixements per adaptar les seves programacions d’aula al nou currículum a la necessitat d’incorporar les competències bàsiques.

Per aquests motius, hem dissenyat les següents activitats de formació:

ACTIVITATS PROGRAMADES