Moltes de les malalties laborals que podem partir els docents són fàcilment corregibles amb el coneixement de tècniques i recursos per mantenir una bona actitud postural, una bona projecció de la veu, una bona dicció…

Aquesta disciplina de formació està pensada per donar als mestres i professors eines i estratègies comunicatives, posturals… per ajudar a evitar les molèsties i malalties més habituals en els mestres.

ACTIVITATS PROGRAMADES