L’Associació per la Formació, Cultura i Cooperació (FOCC) és una entitat sense ànim de lucre inscrita en el registre d’associacions del Departament de Justícia en data 15 de desembre de 1999 i amb número d’inscripció 22868 – J / 1.

Des dels seus inicis, i tal i com reflecteixen els seus estatuts, la FOCC ha estat vincula a l’àmbit de la formació i de la cooperació, realitzant activitats formatives a diversos nivells i promocionant campanyes i activitats de tipus solidari.

Les principals actuacions dins de l’àmbit formatiu, han estat la realització de cursos d’inserció laboral i de foment de les nomes tecnologies per a tot tipus de col·lectius: professionals, formadors…

Actualment la FOCC centra les seves actuacions en la realització d’activitats de formació per al professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària oferint una àmplia varietat de cursos i tallers reconeguts pel Departament d’Ensenyament i adequats a les necessitats reals dels profesionals de l’educació. Gràcies a aquest reconeixement, totes les nostres activitats acrediten un cert nombre d’hores de formació vàlides per al’expedient personal de cada mestre i necessàries per al reconeixement d’estadis i per augmentar la puntuació en concursos de trasllats, oposicions i borses d’interins i substituts del Departament.

El col·lectiu de professionals que integren la FOCC, estan tots relacionats en l’àmbit de l’ensenyament ja sigui perquè són mestres en actiu en centres d’infantil, primària o secundària o perquè la seva activitat laboral principal i la seva titulació els permeten desenvolupar tasques molt relacionades amb aquest món com ara: logopedes, psicopedagogs, psicòlegs…