Des de la seva àrea de formació, la FOCC proposa un projecte multidisciplinari per a la formació permanent dels mestres i professors d’Educació Infantil, Primària i Secundària.

L’experiència i la formació de cada un dels  professional que formen l’equip docent de la FOCC  permet donar un ventall prou ampli de cursos i tallers per garantir el màxim aprofitament, i sobretot, la posterior aplicació pràctica, dels continguts per part dels assistents a cada activitat.

El fet que tots els formadors estiguin en actiu i formin part del sistema educatiu ordinari, garanteix que la programació de les  activitats, estigui adequada a les necessitats i interessos del col·lectiu de mestres i professors, sempre respectant les línies de formació establertes pel Comitè de Formació del Departament d’Ensenyament.

Gràcies a això tots els cursos i tallers estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament (segons l’ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost de 2012) i per aquest motiu totes les nostres activitats acrediten un cert nombre d’hores de formació vàlides per a l’expedient personal de cada mestre i necessàries per al reconeixement d’estadis i per augmentar la puntuació en concursos de trasllats, oposicions i borses d’interins i substituts del Departament.

Totes les activitats de formació programades s’agrupen en els següents àmbits:

Noves tecnologies copia

Expressió artística copia

Atenció a l’educació especial i reeducació copia

Salut laboral copia

Llengues estrangeres copia

Psicomotricitat i educació física copia

Organització i gestió de centres copia