PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Aquest curs aporta orientacions per a la intervenció educativa d’alumnes que presenten dificultats de lectura i escriptura. Es proporcionaran recursos i estratègies pràctiques per intervenir en tots els processos de l’atenció a aquesta tipologia d’alumnes. Des de la fase de detecció, l’anàlisi de proves i sobretot, la creació de materials i metodologies per dur a terme una intervenció educativa eficaç i realista.

OBJECTIUS

 • Explicar que és la dislèxia
 • Identificar i valorar a l’alumnat amb dificultats en lectoescriptura
 • Descriure les necessitats especifiques de l’alumnat amb aquestes dificultats
 • Oferir recursos per la intervenció educativa
 • Aportar orientacions a la família

CONTINGUTS

Bloc 1. Dislèxia i altres dificultats de lectoescriptura

 • Què és la dislèxia?
 • Causes i tipologies
 • Característiques del alumnat amb Dislèxia

Bloc 2. Identificació i valoració .

 • Signes d’alerta en les diferents etapes escolars
 • Avaluació de l’alumnat
 • Avaluació del context de desenvolupament

Bloc 3. Necessitats especifiques

 • Necessitats específiques de lectura, escriptura i matemàtiques
 • Necessitats en el desenvolupament lingüístic
 • Necessitats en el desenvolupament  cognitiu i metacognitiu
 • Necessitats en el desenvolupament afectiu, social i conductual
 • Necessitats en el desenvolupament motriu
 • Necessitats en l’organització de la resposta educativa

Bloc 4. Recursos per la intervenció educativa

 • Mesures d’atenció a la diversitat
 • Orientacions al professorat:
 • Per millorar els aspectes curriculars i acadèmics.
 • Per millorar a nivell psicològic, social i emocional del’alumnat
 • Per afavorir el autocontrol de l’activitat lectora
 • Considerar les dificultats de l’alumnat  a l’avaluació
 • Intervenció individualitzada

Bloc 5. Orientacions a la família

 • El paper de la família
 • Treballar entornssegursifermes
 • Importància de la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil i Primària interessats incorporar eines i aprenentatges per afavorir la inclusió de tots els seus alumnes dins el grup classe.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.