PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

El teatre és una de les activitats més completes i formatives que podem oferir als nostres alumnes, a més de ser una bona font de diversió. Gràcies a aquesta activitat, treballem el perfeccionament del llenguatge i l’expressió, el foment dels hàbits socials i, fins i tot, la pèrdua de vergonya per part dels seus participants.

És molt comú parlar del teatre com una activitat que només mostra com a finalitat representar públicament un text en acabar el curs o representar una obra en una determinada data festiva. En canvi, el teatre, reduït a la intimitat de l’aula, allunyat dels aplaudiments del públic, es centra en un context pedagògic, on el que és important és la vivència i no el resultat.

Durant aquest curs, treballarem diferents formes d’apropar aquest art al nostre dia a dia a l’aula de forma pràctica i divertida, aprofundirem sobre els tipus d’interpretacions i activitats i com poden afavorir diferents aspectes educatius dels nostres alumnes.

OBJECTIUS

 • Conèixer el teatre, aproximar-nos a ell des d’un punt de vista pedagògic.
 • Saber aplicar activitats i jocs teatrals a l’aula de forma efectiva.
 • Identificar el tipus d’activitat necessària per a treballar diferents aspectes de l’àmbit educatiu dels alumnes.
 • Conèixer els diferents tipus de teatre i les seves possibilitats educatives.
 • Aprendre a avaluar una activitat teatral, buscar l’objectiu durant l’activitat i no la finalitat.
 • Saber ser un bon mestre-guia durant les activitats, ser un bon model.
 • Saber resoldre problemes que poden sorgir en aplicar el teatre a l’aula.
 • Realitzar un dossier d’activitats que ens serveixi com a consulta per a programar les activitats teatrals.
 • Elaborar una programació de classe on s’hi apliquin les tècniques apreses durant el curs aplicant-les a un grup-classe particular

CONTINGUTS

 • Què és el teatre?
 • Beneficis del teatre a l’aula.
 • El teatre i el sistema educatiu.
 • El teatre com a potenciador de l’expressió oral.
 • El mestre com a guia/director de l’activitat teatral.
 • L’escalfament corporal i vocal.
 • Trencant el gel: Activitats per a començar.
 • El teatre corporal.
 • El bon intèrpret.
 • La improvisació com a eina.
 • La temporització de les activitats.
 • L’avaluació de les activitats teatrals per part del mestre.
 • El teatre amb finalitat representativa: festivals i actuacions.
 • Anàlisi de casos pràctics.
 • Elaboració d’una programació de classe.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Docents d’Educació Primària i Secundària interessats a incorporar dins de la seva tasca docent el teatre com a eina educativa.
 • Docents d’Educació Primària i Secundària amb coneixements interpretatius que vulguin aplicar aquests coneixements a la seva aula.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 15 hores no presencials:On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats i que sigui d’utilitat per a la seva tasca docent.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 90 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.