PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT

Curs reconegutA les escoles cada cop és més freqüent la necessitat d’incrementar les hores que es dediquen a la llengua estrangera. La societat, les famílies i la globalització ens demanen alumnes més competents i multilingües de manera que l’ensenyament l’anglès passa a ser una prioritat per moltes escoles.

Hem de fer més hores d’anglès doncs? A quina altra assignatura els hi restem? La solució s’ha trobat en el camí d’ensenyar una matèria alhora que s’aprèn l’anglès. D’aquesta manera, no es perd el contingut a treballar i s’incrementen les hores d’exposició al idioma i fins i tot millora la relació dels alumnes amb aquest ja que pren tot el seu sentit sent utilitzat en un entorn significatiu i real de la comunicació.

En aquest curs, que s’impartirà en anglès, mostrarem i elaborarem estratègies, tècniques i activitats adreçades a afrontar aquesta situació: l’anglès i la plàstica. De manera que puguem fer de la programació anual de l’àrea de visual i plàstica basada en l’ús de l’anglès com ha llengua vehicular de la matèria.

OBJECTIUS 

 • Practicar i donar un impuls al anglès oral per a la futura aplicació a l’aula.
 • Observar les possibilitats reals d’aplicar l’expressió plàstica en anglès a l’aula.
 • Treballar el vocabulari propi de l’aula i l’assignatura en anglès.
 • Mostrar diferents formes organitzatives de l’aula de plàstica per afavorir la interacció en anglès.
 • Desenvolupar activitats que impulsin tant l’ús de la llengua estrangera com la producció artística.
 • Conèixer diferents estratègies i metodologies per presentar contingut en anglès.
 • Aprendre a cercar eines a la xarxa que ens ajudin a millorar la producció artística dels alumnes.

CONTINGUTS

 • Comunicació oral i escrita a l’aula en anglès.
 • Vocabulari en anglès d’art i material relacionat.
 • Artistes i l’art contemporani.
 • Festivitats i decoració a l’escola.
 • Tècniques i estratègies organitzatives de l’aula de plàstica

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil i Primària amb un nivell mínim pre-intermig que vulguin iniciar-se com a mestres de plàstica en anglès.
 • Membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una nova línia metodològica que impulsi l’ús de l’anglès a l’escola.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 20 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 hores no presencials: On els alumnes hauran de realitzar una programació o un projecte per introduir l’anglès a les sessions de plàstica

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 95 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.