PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

En els darrers anys la robòtica ha adquirit molta presència a les nostres llars: drons controlats per telecomandament, màquines automàtiques per cuina i netejar el terra de la llar, cotxes que aparquen sols, alarmes controlades a través del mòbil… fins i tot ha donat un gran salt a l’àmbit educatiu.

L’entorn digital anomenat Scratch és un espai senzill i intuïtiu que tracta d’ acostar els infants cap al món de la robòtica i la programació per blocs. Aquesta eina permet fomentar el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge i el pensament creatiu i lògic-matemàtic per donar resposta a necessitats que trobem a la nostra vida quotidiana.

La companyia de software lliure Arduino utilitza sistemes de plaques que ens permeten construir projectes electrònics amb més complexitat gràcies al muntatge de sensors i actuadors com podria ser un semàfor, un timbre automàtic o propostes amb més dificultat com un robot que segueix línies.

Per tant, és una bona oportunitat per incorporar la robòtica educativa com un treball interdisciplinar al pla curricular de les escoles, amb la finalitat de desenvolupar les competències bàsiques, preferentment la competència digital i la competència matemàtica.  Plantegem una progressió que parteix d’un primer contacte amb la programació per blocs amb l’entorn de l’Scratch per avançar més tard cap a la utilització d’un codi o llenguatge informàtic més elaborat i complex emprant Arduino.

OBJECTIUS

 • Familiaritzar el docent amb el món de la robòtica educativa.
 • Conèixer els elements bàsics de la programació i la robòtica a través dels entorns que ofereix Scratch i Arduino.
 • Elaborar un joc interactiu a partir de la programació per blocs.
 • Identificar els espais d’un entorn de programació.
 • Entendre què és un algoritme i com realitzar-los.
 • Saber distingir els tipus de components digitals i analògics.
 • Conèixer quan aplicar les sentències condicionals, els bucles for i while.
 • Aprendre a aplicar variables i utilitzar funcions per optimitzar el codi de programació.
 • Elaborar un projecte de robòtica per aplicar a l’aula.

CONTINGUTS 

 • Introducció: Què és la robòtica educativa? Conceptes bàsics.
 • Tipus de programari: Lliure, gratuït i privat.
 • Entorns de programació: Scratch i Arduino.
 • L’algoritme: Què és? Per a què serveix?
 • Components: Actuadors, sensors i placa controladora.
 • Tipus de components: digitals i analògiques.
 • Sentències condicionals.
 • Iteracions: bucle for i
 • Declaració i ús de variables.
 • Funcions i arguments d’una funció.
 • Projectes educatius utilitzant la robòtica per aplicar a l’aula.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Primària i Secundària interessats a incorporar dins de la seva tasca docent la robòtica i la programació.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu que vulguin introduir la robòtica educativa a les seus centres.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 15 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial  (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.