PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Un dels aspectes més positius que a porta la incorporació de les TIC a l’àmbit escolar, és la facilitat de transmetre continguts de tipologia diversa, de forma ràpida, senzilla i sobretot molt motivant pels alumnes.

Per tal d’aprofitar aquest aspecte, hem considerat que el bloc educatiu pot ser una molt bona eina que ajudi al mestre en aquesta tasca de presentació de continguts de forma diferent i complementària als canals habituals.

D’altra banda, la utilització del bloc educatiu com eina de treball habitual a l’aula, no només ajuda l’assoliment de la competència digital sinó que incideix molt directament en l’adquisició  de totes les altres competències bàsiques i capacitats proposades en els currículums de les diferents etapes educatives.

Tenint en compte aquestes consideracions, aquest curs vol donar als docents, les eines i els coneixements pràctics per tal que siguin capaços d’elaborar un bloc educatiu que després puguin utilitzar al llarg del curs amb els seus alumnes.

OBJECTIUS

 • Conèixer una eina que permeti la transmissió senzilla i ràpida de continguts curriculars de tipologia diversa: texts, continguts multimèdia, jocs…
 • Saber crear i editar un bloc de caire educatiu que faciliti l’adquisició de continguts als alumnes.
 • Identificar les parts d’un bloc i saber utilitzar-les de la forma més adequada per publicar informació diversa.
 • Editar l’aparença d’un bloc.
 • Aprendre a crear, modificar i classificar la informació d’un bloc.
 • Saber inserir contingut multimèdia dins d’un bloc.
 • Conèixer i saber treure el màxim rendiment dels sistemes d’emmagatzematge virtual que ens ofereix internet.
 • Aprendre a gestionar els usuaris i permisos d’un bloc per millorar la seguretat i per fomentar les tasques cooperatives.
 • Elaborar el projecte d’un bloc que pugui ser utilitzat en la tasca diària dels mestres.

CONTINGUTS

 • Concepte general de bloc.
 • Tipus de blocs: genèrics i dins de l’àmbit educatiu.
 • Els servidors de blocs: Wordpress, Blogger i blocs
 • Introducció als blocs Xtec per a mestres.
 • Passos bàsics per crear un bloc des de l’espai personal.
 • Les parts principals del bloc: articles, pàgines i ginys.
 • L’aparença del bloc: temes i configuracions personalitzades.
 • Creació d’articles.
 • Accions sobre els articles: eliminació, modificació, estats de publicació…
 • Edició dels articles: la barra d’eines de format.
 • Sistemes d’ordenació: etiquetes i categories.
 • Inserció de fotografies i galeries.
 • Principals ginys: configuració i funcions.
 • Sistemes d’emmagatzematge virtual de suport al bloc: Sliceshare, Youtube, GoogleDrive, Picassa i Goear
 • Els embeds: concepte i inserció.
 • Comptadors de visites: fonts i inserció.
 • Configuració avançada del bloc: usuaris i permisos, privadesa, comentaris…
 • Elaboració d’un projecte educatiu aplicable a la tasca docent real.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats a incorporar dins de la seva tasca docent el bloc com a eina de transmissió de continguts.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una nova línia metodològica de comunicació dins el seu centre.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 15 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 90 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.