PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

És un fet, en ple segle XXI, estem envoltats i bombardejats d’imatges. Vivim immersos en una cultura eminentment visual i digital. La comunicació instintiva i la intencionada són uns dels factors més importants de la condició humana. Comuniquem i rebem comunicacions de moltes maneres i també amb tota classe d’imatges: informatives, publicitàries, artístiques o estètiques.
Des de l’aparició de la primera imatge fotogràfica, l’heliografia de Niépce l’any 1826, hi ha hagut avenços extraordinaris en la producció i distribució d’imatges. Fins i tot ara ja tothom pot produïr una imatge o un audiovisual amb el mòbil i que arribi a qualsevol racó del planeta.

Si l’intercanvi comunicatiu és tan freqüent i essencial avui dia, cal estudiar-ne el procès i dotar als alumnes les eines per arribar a ser crítics i actius davant d’aquesta realitat. Tant mateix és aquest l’objectiu final que preten la programació d’aquest curs.

Com llegir una imatge és un curs de teoria i pràctica de l’art que té la intenció de formar als alumnes per a que siguin capaços de posar-se davant d’una imatge (pintura, fotografia, anunci publicitari, escultura, edifici arquitectònic,…) i “l’entenguin”. Es té la idea equivocada de què l’art contemporani és massa complex però en el fons no hi ha gaires diferències entre llegir un Pollock d’un anunci de Coca cola, o d’un Tiziano. Tots es fonamenten en l´ús del llenguatge visual on hi ha formes, llum, colors, composició, … per això aquest curs està pensat per explicar i aplicar les bases del llenguatge visual.

OBJECTIUS

 • Conèixer el concepte d’imatge, d’on prové i quin ha estat el seu l’ús al llarg de la història de l’art.
 • Reconèixer les tipologies d’imatges i els elements del llenguatge visual que la conformen.
 • Fomentar l’observació i l’anàlisi crític d’imatges.
 • Creació intencionada d’imatges a través de l’ús de les tècniques que permeten l’expressió artística i la comunicació.
 • Creació d’un disseny publicitari.

CONTINGUTS

 • Definició d’imatge. Tipologia i funcions.
 • La comunicació visual. Elements de la comunicació visual. Anàlisi d’imatges: la denotació i la connotació.
 • Elements bàsics del llenguatge visual: bàsics (punts, línies, formes i textures), la llum i el color.
 • La composició.
 • L’enquadrament o punt de vista: planificació i angulació.
 • Característiques bàsiques de la imatge.
 • Història de l’art: Egipte, Grècia i Roma; L’art pre-romànic, romànic i gòtic; El Renaixement, el Barroc, el Rococó, el Naturalisme i el Romanticisme; Les primeres avantguardes: Impressionisme i Postimpressionisme, Fauvisme i Cubisme. Les avantguardes: Expressionisme i Abstracció. Dadaísme i Pop-art.
 • La publicitat.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Primària i professors d’Educació Secundària interessats en el contingut del curs per tal d’incorporar-lo a les seves programacions d’aula ja siguin de l’àrea de visual i plàstica o adaptant-lo a la resta d’àrees del currículum que vulguin adquirir un bagatge cultural i visual.

MATERIAL NECESSARI

 • Una llibreta o carpeta DIN A4 i fulls blancs per prendre apunts
 • Un bolígraf

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 15 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats i que sigui d’utilitat per a la seva tasca docent.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 90 € en la modalitat presencial. Podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció.

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

FORMADORA

El responsable de la part presencial i de l’orientació i correcció de la part no presencial serà:

 • Laia Codina Gasión (cucatraca)
  • Professora d’Educació Visual i Plàstica de l’Institut Les Termes de Sabadell.
  • Il·lustradora de literatura infantil i juvenil.
  • Tallerista de dibuix, còmic i il·lustració (iniciació, tècniques i àlbum il·lustrat)
  • Per a més informació, consulta: Http://cucatraca.blogspot.com.es/

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.