En tots els centres educatiu es realitzen constants projectes , a curt i llarg termini, que impliquen certa innovació tant a nivell organitzatiu com didàctic. Per tal de dur a terme aquestes propostes resulta imprescindible una formació adient i sobretot específica de tot l’equip docent.

Us volem oferir una sèrie  de formacions relacionades amb totes aquestes propostes de forma que un cop finalitzada, es puguin dur a terme de forma pràctica a tots els centres.

ACTIVITATS PROGRAMADES