PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

 La impressió 3D és un grup de tecnologies de fabricació per realitzar objectes en tres dimensions a partir d’un model fet per ordinador. 

Amb l’abaratiment d’aquest tipus de tecnologies s’ha fet possible l’accessibilitat al mercat domèstic  i a l’àmbit educatiu. Es contemplen usos com els decoratius, disseny de prototips, maquetes, reparacions, construcció d’estructures, etc.

Cal dir que hi ha una àmplia tipologia d’aquestes impressores 3D com SLS (Sinterització Selectiva per  Làser), Estereorlitografiada (SLA), per injecció i altres tipus moderns.

Aquest recurs és molt valuós a les nostres aules ja que fomenten la creativitat a partir del disseny de models, la resolució de problemes mitjançant la creació de peces amb la impressora 3D i estimulen el treball col·laboratiu. A més a més, permet complementar altres metodologies com el treball per projectes,  la interdisciplinarietat amb altres àrees de coneixement (tecnologia, plàstica, robòtica i informàtica, matemàtiques,…) i sobretot situen a l’alumne en un context significatiu i proper per treballar problemes del seu context més immediat com la creació d’una pròtesi, recipients per emmagatzemar objectes o la possibilitat d’imprimir joguines.

OBJECTIUS

 • Introduir el concepte de disseny i d’impressió 3D.
 • Conèixer els diferents tipus de tecnologies d’impressió 3D més utilitzades en el mercat modern.
 • Aprendre a crear, dissenyar i programar prototips en 3D tot utilitzant programari lliure.
 • Saber quin és el procés de disseny que segueixen aquestes tecnologies de modelatge des del disseny previ, passant per procés de laminatge i finalment, la impressió de la peça.
 • Aprendre a utilitzar aquest recurs en el context escolar.
 • Elaborar un  projecte educatiu partint de la utilització del disseny 3D.

CONTINGUTS

 • Introducció: Història i Evolució
 • Concepte d’impressió 3D i tipus.
 • Programari pel disseny 3D.
 • Disseny 3D amb OpenSCAD: Modes de treball i vistes.
 • Disseny 3D amb OpenSCAD: formes geomètriques (cilindre, cub i esfera) i operacions bàsiques (Translació, Rotació, Unió i Diferència).
 • Disseny amb FreeCAD: Modes de treball i vistes.
 • Disseny 3D amb OpenSCAD: formes geomètriques i operacions bàsiques.
 • Procés d’Impressió, metodologies i programari de laminat.
 • Aplicacions educatives.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Primària, Secundària i altres estudis superiors interessats a incorporar dins de la seva tasca docent les tecnologies d’Impressió 3D a les seves aules.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir aquest recurs dins el seu centre.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 8 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 7 hores no presencials: On els alumnes realitzaran un buidatge de les aplicacions que considerin més adients per al nivell on imparteixen classe i realitzaran un projecte per integrar el treball amb les tablets a la seva aula.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.sa.

PREU

El preu de l’activitat és de 55 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.