PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Cada vegada més, les nostres escoles estan dotades amb pissarres digitals interactives (PDIs) i moltes vegades no aprofitem totes les possibilitats que aquestes tenen i que ens poden ser de gran ajuda.

Amb aquest curs, volem fer una introducció al món de les pissarres digitals i sobretot centrar-nos en els diferents usos que en tenen depenent de l’àrea. No hem d’oblidar que l’ús de les eines interactives, com a ara la pissarra, afavoriran l’adquisició de la competència digital en els nostres alumnes.

La seqüenciació dels continguts d’aquest curs ens permetrà acabar sent capaços de planificar i dissenyar una sèrie d’activitats que després podrem aplicar a les nostres classes i que ens serviran de model per poder-ne desenvolupar més en el futur.

OBJECTIUS

 • Conèixer les diferents tipologies de pissarra digital.
 • Conèixer el possibilitats didàctiques del treball amb PDIs.
 • Conèixer els diferents tipus de programari que podem utilitzar i valorar els aspectes més positius i negatius de cada un d’ells.
 • Saber utilitzar les principals eines de treball amb la PDI.
 • Aprendre a dissenyar activitats basades en l’ús de la PDI.
 • Aprendre a integrar la utilització de la PDI dins d’altres tasques habituals de la classe.
 • Conèixer diferents mitjans per trobar activitats de PDI ja confeccionades.
 • Valorar les millores que ens pot donar la PDI per millorar4 la competència digital.

CONTINGUTS

 • Els elements interactius a l’aula: la pissarra digital.
 • Tipologia de pissarres: avantatges i inconvenients del model més utilitzats.
 • Les possibilitats didàctiques de la PDI.
 • Programari d’ús de la PDI i de disseny d’activitats.
 • Les eines bàsiques de la PDI.
 • La integració de les PDI dins de la classe.
 • Disseny d’activitats amb PDI per millorar el grau l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Cerca d’activitats ja dissenyades a internet.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats a incorporar dins de la seva metodologia de treball la pissarra digital interactiva.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que ja disposin d’una pissarra digital interactiva en el seu centre i vulguin treure el màxim rendiment.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que estiguin interessats a incorporar la competència digital a les diferents àrees del currículum
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una nova línia metodològica que afavoreixi l’assoliment de les competències digitals en el seu centre.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 10 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 5 hores no presencials:On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats i que sigui d’utilitat per a la seva tasca docent.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 65 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.