PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Una de les millors eines per afavorir l’assoliment de la competència digital i la integració d’aquesta en totes les àrees, és google. Aquest mot tan utilitzat per mestres i alumnes, no només fa referència al famós cercador d’internet:, google també disposa d’una sèrie d’eines i aplicacions que podem integrar fàcilment en les nostres programacions i en la nostra metodologia de treball.

El gran avantatge de totes aquestes eines és que són gratuïtes i que poden ser utilitzades sense necessitat d’instal·lar res ni de tenir grans coneixements d’informàtica. Per aquest motiu són un complement ideal per al món de l’educació.

El projecte final del curs, permetrà integrar aquesta nova metodologia basada en les noves tecnologies a qualsevol àrea i unitat del currículum de forma que es pugui dur a terme a l’escola i que serveixi de punt de partida per ampliar-la a d’altres unitats i àrees.

OBJECTIUS

 • Conèixer el concepte google apps.
 • Saber obtenir un compte de gmail o de google apps per al nostre centre.
 • Buscar i donar un ús didàctic al correu electrònic.
 • Conèixer el concepte d’emmagatzematge virtual: google drive.
 • Saber administrar i organitzar la informació de l’espai virtual personal i de l’aula.
 • Saber administrar els usuaris i els permisos per a un espai virtual.
 • Buscar formes d’integrar la competència digital als treballs cooperatiu.
 • Aprendre a crear un calendari virtual de classe per als nostres alumnes i les famílies.
 • Conèixer els principals mètodes de geolocalització virtual: google maps, google earth…
 • Aprendre a integrar les eines de geolocalització virtual a la programació d’aula.

CONTINGUTS

 • Les google apps en el món educatiu.
 • Usos didàctics del correu electrònic.
 • El google drive: administració i usos didàctics.
 • La gestió de documents compartits.
 • La competència digital en el treball cooperatiu.
 • El calendari virtual compartit com a eina d’organització de les tasques i esdeveniments de l’aula.
 • Els principals mètodes de geolocalització i la seva integració en les diferents àrees del currículum.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats a incorporar els eines de google com a metodologia de treball a l’aula.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin incorporar la competència digital als treballs cooperatius.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que estiguin interessats a incorporar la competència digital a les diferents àrees del currículum.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una nova línia metodològica que afavoreixi l’assoliment de les competències digitals en el seu centre.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 10 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 5 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 65 € en la modalitat presencial  (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.