PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

A l’hora de preparar activitats d’ampliació o reforç de la majoria d’àrees del currículum, l’ús dels recursos digitals, pot resultar molt motivant per als nostres alumnes i ens pot ajudar a atendre molt millor la diversitat a l’aula. La correcta adequació dels continguts d’aquests recursos TAC sempre és complicada i per això eines com ara el Jclic ens són de gran ajuda per dissenyar les nostres pròpies activitats que segur que tractaran els continguts que nosaltres desitgem. 

També cal tenir en compte que per garantir el millor desenvolupament de la competència digital, aquest ha d’estar incorporada com a part de la metodologia de treball de el major número d’àrees possibles i gràcies a eines com el Jclic, podem fer-ho de forma fàcil.

Amb aquest curs, els mestres arribaran a desenvolupar un projecte consistent a dissenyar un o més paquets d’activitats Jclic que després podran utilitzar amb els seus alumnes i que servirà com a punt de partida a una nova metodologia de treball.

OBJECTIUS 

 • Conèixer l’entorn Jclic i les seves possibilitats didàctiques.
 • Saber instal·lar les diferents aplicacions que formen el paquet
 • Conèixer els diferents tipus d’activitats que podem dissenyar amb
 • Saber donar un format atractiu a aquestes activitats.
 • Aprendre a integrar elements multimèdia a les activitats que ho requereixin.
 • Programar seqüències d’activitats organitzades en projectes d’un o diversos continguts.
 • Cercar i si s’escau modificar activitats ja creades.
 • Saber penjar i compartir les nostres pròpies activitats.
 • Debatre sobre la millor metodologia i temporalització per incorporar el Jclic a l’aula.

CONTINGUTS

 • L’entorn jclic i les seves possibilitats didàctiques.
 • Les aplicacions del paquet
 • La diversitat d’activitats que podem utilitzar per composar una seqüència amb
 • El format i la seva importància.
 • Els elements multimèdia integrats en les activitats Jclic.
 • Els projectes Jclic: ordenació, disseny i elecció de les millors activitats.
 • Creació i modificació d’activitats ja creades.
 • La importància i la utilitzat dels projectes compartits amb Jclic.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats a incorporar recursos TAC a la seva tasca docent.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que ja utilitzin el Jclic però que vulguin aprendre a crear les seves pròpies activitats o modificar aquelles que ja existeixen.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin incorporar activitats per millorar la competència digital a l’aula.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial  (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.