PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Tot i que tots els professionals de l’educació disposem, en major o menor mesura d’ordinadors, projectors, pissarres digitals… a les nostres aules, sovint ens costa treure el màxim rendiment a aquests recursos i sobretot ens costa incorporar els continguts curriculars convencionals a metodologies basades en l’ús de les TIC.

A banda d’això, la necessitat de dur a terme activitats que permetin el desenvolupament de la competència digital a l’aula, pot resultar difícil de portar a la pràctica.

Aquest curs, ha de servir com a introducció bàsica a gran quantitat de recursos digitals i com a iniciació al disseny d’activitats on la competència digital sigui la metodologia prioritària

OBJECTIUS

 • Proporcionar als mestres recursos digitals per organitzar la seva tasca docent
 • Proporcionar recursos digitals als mestres que posteriorment puguin realitzar els seus alumnes.
 • Aprendre a dissenyar activitats on la competència digital sigui la metodologia principal de treball.
 • Conèixer l’ús didàctic dels blocs educatius.
 • Aprendre nocions bàsiques del tractament d’imatges.
 • Aprendre nocions bàsiques per treballar amb arxius de so.
 • Conèixer programari que permeti incorporar els continguts curriculars convencionals a una nova metodologia de treball amb les TIC.
 • Cercar i valorar l’ús de les eines de treball en línia: mapes conceptuals, pluges d’idees, activitats col·laboratives…
 • Debatre sobre la necessitat de la incorporació de les TIC a la tasca docent habitual.

CONTINGUTS

 • La competència digital a l’aula: metodologia de treball i disseny d’activitats.
 • Els blocs educatius.
 • El tractament de la imatge.
 • El tractament del so.
 • El treball dels continguts curriculars a través de les TIC.
 • Les eines de treball en línia.
 • Les tasques col·laboratives.
 • Els beneficis de les TIC per a l’adquisició del coneixement i les competències bàsiques.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària amb un nivell elemental de l´ús de les TIC que vulguin adquirir coneixements i tècniques per incorporar, poc a poc, els recursos digitals a la seva tasca docent habitual.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 10 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 5 hores no presencials:On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats i que sigui d’utilitat per a la seva tasca docent.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 65 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.