PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT Curs reconegut

Els treballs cooperatius, són un recurs molt utilitzat en moltes de les àrees del currículum. Partint d’aquesta metodologia, podem avançar en la incorporació d’elements digitals que permetin mantenir els mateixos objectius que ja teníem plantejats però que ens ajudin a consolidar la competència digital dels nostres alumnes.

La gran quantitat d’eines tecnològiques de que disposem actualment fan que les tasques col·laboratives siguin molt més fàcils de dissenyar i més fàcils de dur a terme. De fet, un dels eixos principals sobre els que s’articula el desenvolupament de la competència digital a les nostres escoles, és aquest treball cooperatiu que permet millorar totes les competències `bàsiques en un mateix  projecte.

OBJECTIUS

 • Conèixer els conceptes bàsiques dels treballs cooperatius.
 • Identificar les aportacions que els treballs cooperatius fan a totes les competències bàsiques.
 • Conèixer recursos digitals que permetin una metodologia de treball cooperativa: wikis, eines google, blocs…
 • Aprendre a dissenyar activitats cooperatives on la competència digital sigui la metodologia de treball central emprada.
 • Avaluar l’assoliment de la competència digital partint d’un treball cooperatiu previ.

CONTINGUTS

 • Els treballs cooperatius.
 • Les aportacions dels treballs cooperatius a totes les competències bàsiques.
 • Les wikis
 • Les eines google: documents, mapes, esquemes…
 • Els blocs educatius.
 • El disseny i la correcta elecció de les eines TIC per a desenvolupar activitats cooperatives en entorns digitals.
 • L’avaluació de la competència digital: seqüenciació de continguts i rúbriques.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin incorporar una nova metodologia de treball a l’aula o que vulguin dotar de recursos TIC a aquella metodologia cooperativa que ja utilitzen actualment.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que estiguin interessats a incorporar la competència digital a les diferents àrees del currículum.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una nova línia metodològica que afavoreixi l’assoliment de les competències digitals en el seu centre.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial  (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.