PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Amb el desplegament de les competència bàsiques proposades pel Departament d’Ensenyament que s’està duent a terme al llarg dels darrers anys, la Competència Digital sovint és una de les més complicades d’integrar en les programacions dels mestres. Per aquet motiu el propi Departament va publicar al darrer any un document per orientar a les escoles en aquest procés.

Tot i tenint aquest document com a guia, resulta força complicat elaborar les estratègies metodològiques i l’estructuració dels continguts referents a aquesta competència. Per aquest motiu proposem aquesta activitat de formació que partint de la situació de cada escola, donarà a conèixer recursos i estratègies per tal de millorar l’assoliment d’aquesta competència.

Els continguts del curs es centraran en l’elaboració de diverses propostes didàctiques sense deixar de banda la transmissió dels continguts tècnics per dur-les a terme. El principal objectiu és que els mestres assistents siguin capaços de dissenyar a nivell pràctic activitats d’aula que ajudin a consolidar la competència digital dels seus alumnes

OBJECTIUS

 • Diagnosticar la situació personal de cada mestre tant a nivell de coneixements tècnics com a nivell dels recursos de la seva escola.
 • Conèixer i analitzar el document per al desplegament de la competència digital publicat al llarg del curs 2013-14 pel Departament d’Ensenyament.
 • Valorar la necessitat de la integració d’aquesta competència dins les programacions d’aula.
 • Aprendre a dissenyar una programació anual tenint en compte els continguts TIC i TAC.
 • Cercar i crear activitats que ajudin a millorar la competència digital dels nostres alumnes.
 • Donar els coneixements tècnics necessaris per desenvolupar aquestes activitats.

CONTINGUTS

 • Les quatre dimensions de la competència digital.
 • Noves aplicacions del programari bàsic (Word, Excel…) dins la competència digital.
 • Aplicacions multimèdia: edició de so i imatge.
 • Cerca i estructuració de la informació d’internet.
 • Eines de comunicació TIC: creació de blocs, correus electrònics, fòrums…
 • Les eines col·laboratives (google drive, ..) com a eix bàsic de totes les competències bàsiques.
 • La integració de les TIC a la programació anual de centre.
 • Creació d’activitats pràctiques per poder aplicar posteriorment amb els nostres alumnes que garanteixin una millor considerable de la competència digital.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Primària que vulguin incorporar una nova metodologia de treball a l’aula.
 • Coordinadors TIC i membres de l’equip directiu de centres que vulguin introduir una nova línia metodològica que afavoreixi l’assoliment de les competències digitals en el seu centre.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.