PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

La integració de la competència digital dins de l’àrea d’Educació Física, no acostuma a ser fàcil de veure en les programacions anuals dels centres.

Amb aquest curs, volem donar pautes i exemples d’activitats competencials que es poden dur a terme a Educació Física i que contemplen les diferents dimensions de la competència digital, tal i com estableix el Departament d’Ensenyament en la seva guia d’aplicació.

OBJECTIUS

 • Conèixer les diferents dimensions que integren la competència digital i la seva relació amb el currículum actual d’Educació Física.
 • Aprendre noves metodologies de treball que ajudin a l’assoliment d’aquesta competència.
 • Conèixer diferents recursos TIC aplicables a les sessions d’Educació Física: presentacions multimèdia, fotografia i vídeo, documents, compartits…
 • Aprendre a integrar el treball col·laboratiu amb eines TIC a les sessions d’Educació Física.

CONTINGUTS

 • Dimensions de la competència digital.
 • Sistemes de presentació multimèdia: presentacions en local (PowerPoint) i presentacions on line (Prezi).
 • Integració del full de càlcul per a la presa i tractaments de resultats.
 • Treball en documents compartits: documents de text i fulls de càlcul.
 • Elaboració de formularis.
 • El bloc com a eina de transmissió de continguts.
 • Tractament d’imatge: creació i edició de fotomuntatges.
 • Tractament de vídeos: creació i edició de vídeos.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Física de totes les etapes educatives que vulguin incorporar una nova metodologia de treball a l’aula que els permeti millorar l’assoliment de la competència digital dels seus alumnes.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 20 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 hores no presencials: On els alumnes hauran de posar en pràctica els continguts treballats presencialment incorporar-los a algunes de les activitats que estan realitzant actualment a les seves sessions.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té una data d’inici definida. Us podeu posar en contacte amb nosaltres per sol·licitar informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 70 € tot i que podeu gaudir d’un dels següents descomptes:

 • Persones del mateix centre: Les persones del mateix centre educatiu que s’inscriguin en la mateixa activitat tindran 10 € de descompte cada una. Caldrà acreditar la vinculació al centre amb documentació oficial (nòmina, contracte de treball…)
 • Persones inscrites a més d’una activitat: Les persones inscrites en 2 o més activitats dins el mateix període de formació tindran un descompte de 5 € en cada una de les activitats independentment de la durada que tinguin.
 • Antics alumnes: Les persones que ja hagin fet alguna activitat amb nosaltres anteriorment, tindran 10 € de descompte..

Els descomptes no són acumulables entre ells i l’Associació es reserva el dret de modificar-los en funció del número de persones inscrites en el curs o de qüestions organitzatives.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.